"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Những Bài Thánh Ca Của Thông Vi Vu --- Thánh Ca Tác-Giả: Thông Vi Vu - Vũ Duy Thống
12 Chúa Là Mùa Xuân --- Thánh Ca Khác Tác-Giả: Thái Nguyên
13 Tình Chúa Yêu Con (Kim Ngân) - Đạo Kitô Giáo - Tân Cổ Tác-Giả: Thiên Tình Khắt, Thái Nguyên
14 Tình Chúa Biến Đổi Đời Con (Ca Đoàn Ca Lên Đi) --- Thánh Ca Tác-Giả: Đinh Công Huỳnh
15 Những Bài Thánh Ca Hay (Mai Thiên Vân) --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
16 Tuyển Tập Bài Thánh Ca Hay (Mai Hậu - "Mai Thiên Vân) --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
17 32 Bài Thánh Ca Chọn Lọc --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
18 Anh Em Hãy Rửa Chân Cho Nhau --- Thánh Ca Tuần Thánh Tác-Giả: Nguyễn Chánh
19 Nhạc Thánh Ca Hay --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
20 Những Bài Thánh Ca Hay (Lệ Hằng) --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 2 / 15

Thành-kính tiễn-biệt
Tr Lão Thành
Trần Văn Lược
06/12/2018
Hưởng Thọ 100 tuổi

 

Who's Online

Hiện có:
54 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine