"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Lời Thiêng - Hát Thánh Ca Không Cần Đệm Đàn - Thánh Ca Ngợi Khen Chúa Tác-Giả: Xuân Tưởng
2 Chúa Quá Thương Con (Lệ Thu) -- Thánh Ca Ngợi Khen Chúa Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Khúc Hát Tạ Ơn (Thùy Dương) ---- Thánh Ca Ngợi Khen Chúa Tác-Giả: Đinh Công Huỳnh
4 Từ Trái Tim Con (Thùy Dương) -- Thánh Ca Ngợi Khen Chúa Tác-Giả: Thái Nguyên
5 Thánh Ca Chọn Lọc Dâng Chúa -- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Lạy Cha - Kính Mừng - Sáng Danh (Tạ Huy Hoàng) Tác-Giả: Bạn Hữu MTCD
7 Chúa Vào Thành (Trần Ngọc, Bích Hiền, Tâm Linh) --- Thánh Ca Ngợi Khen Chúa Tác-Giả: Vũ Mộng Thơ
8 Những Bản Thánh Ca Chọn Lọc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Vạn Tuế Con Vua Đavit -- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Mùa Xuân Ân Tình (Xuân Trường) -- Thánh Ca Ngợi Khen Chúa Tác-Giả: Giang Ân

Trang 1 / 7

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine