"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Niềm Xác Tín Của Con ( Elvis Phương) --- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Nguyễn Văn Tuyên
2 Album Lạy Chúa Con Đây -- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Album Có Một Tình Yêu -- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Thánh Ca Ơn Gọi Và Tận Hiến Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Tuyển Tập Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Album Dâng Chúa Đời Con -- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Album Tình Khúc Dâng Ngài -- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Con Đây Có Là Chi (Bích Hiền, Xuân Ly) -- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Sr Chu Linh
9 Khúc Hát Tạ Ơn (Thùy Dương) --- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Đinh Công Hùynh
10 Sao Chúa Gọi Con (Gia Ân) -- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Nguyễn Duy

Trang 1 / 7

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine