"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Learn The Alphabet ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
42 Bé Làm Quen Với Các Con Vật ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
43 Best ABC Alphabet Song ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
44 Alphabet ABC Phonics - Part 5: V, W, X, Y, Z ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
45 Alphabet ABC Phonics - Part 4: Q, R, S, T, U ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
46 Alphabet ABC Phonics - Part 3: L,M,N,O,P ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
47 ABC Phonics Song ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
48 Learn To Write Alphabets ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
49 Learn Small Alphabet Train ----- Ngôn-Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
50 Learn Alphabet Train ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 5 / 9

Vào Cổng Làng Chi-Tiết

13357021
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
.Tháng trước
2726
4942
23366
39069
82942
234067

Your IP: 18.212.92.235
Server Time: 2019-01-17 12:57:19

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine