"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 ABC Song From I Love My ABC's! - Animals ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
72 The Animal Alphabet ABC Song ---- Ngôn-Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
73 Nursery Rhymes ABC Animals 1 ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
74 ABC's At The Zoo ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
75 The Animal Alphabet ABC Song ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
76 Jumping ABC Song ---- Ngôn-Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
77 Phonics Song 3 --- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
78 ABC Song & More Nursery Rhymes ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
79 ABC Song In The Sea ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
80 We Are The Alphabet ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 8 / 9

Vào Cổng Làng Chi-Tiết

13357099
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
.Tháng trước
2804
4942
23444
39069
83020
234067

Your IP: 18.212.92.235
Server Time: 2019-01-17 13:03:37

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine