"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
51 Learn Alphabet Train Song ----- Ngôn-Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
52 Alphabet Songs ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
53 The Letter A - Chữ Cái A ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
54 ABC Practice ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
55 Learn - Alphabets - Capital ABC - Viết Chữ Cái Hoa ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
56 Capital ABC ----- Ngôn-Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
57 Phonics Kids - Letter A ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
58 ABC Song With The Alphabubblies ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
59 The Phonics ABC Song ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
60 Alphabet Sounds Children's Song ----- Ngôn-Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 6 / 9

Vào Cổng Làng Chi-Tiết

13362810
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
.Tháng trước
3932
4583
29155
39069
88731
234067

Your IP: 18.205.246.238
Server Time: 2019-01-18 18:21:25

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine