"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Food And Drinks ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
62 Food ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
63 Food - Talking Flashcards ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
64 Fruit - Talking Flashcards ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
65 ABC Song - Mother Goose Club Nursery Rhymes ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
66 Action Words ----- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
67 Phonics Kids ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
68 ABC ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
69 ABC Song Alphabet Bubbles ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
70 ABC Song - I Love My ABC'S! ---- Ngôn Ngữ Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 7 / 9

Vào Cổng Làng Chi-Tiết

13357004
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
.Tháng trước
2709
4942
23349
39069
82925
234067

Your IP: 18.212.92.235
Server Time: 2019-01-17 12:55:54

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine