"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
121 Cô Giáo Em Là Hoa Êbang ----- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Huỳnh Phước Liên
122 Năm Ngón Tay Ngoan (Duy Phong) ---- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Trần Văn Thụ
123 Ba Bà Đi Bán Lợn Con ---- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Lê Cao Phan
124 Úp Lá Khoai --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Dân Ca QUan Họ Bắc Ninh
125 Tết Suối Hồng (Thanh Ngọc & Tốp Ca) --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
126 Trăng Sáng (Xuân Mai) --- Hát CHo Thiếu Nhi Tác-Giả: Nguyễn Tôn Nghiêm
127 Rước Đèn Thánh Tám (Xuân Mai) --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Đức Quỳnh
128 Như Núi Thái Sơn (Quang Khải) --- Nhạc Hay Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
129 Vườn Trường Mùa Thu --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Cao Minh Khanh
130 Đi Học (Nhật Lan Vy) --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Bùi Đình Thảo

Trang 13 / 13

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine