"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Đồng Ca Mùa Xuân (Tam Ca) --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Quỳnh Hợp, Thơ: Minh Việt
62 Mưa Xuân (Kim Bảo) --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Quỳnh Hợp, Thơ: Nguyễn Lâm Thắng
63 Mùa Xuân Trong Vườn (Bảo Khanh) --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Nhạc: Quỳnh Hợp, Thơ: Lê Ngọc Mai
64 Xuân Hiền Như Bé Con --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
65 Tết Ơi Là Tết (Bé Bảo An) --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Nhất Trung
66 Bé Chúc Tết (Hải My) --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sông Trà
67 Mùa Xuân Của Bé (Phi Long, Bé Bảo An) --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Trần Đức Tâm
68 Cùng Hát Mừng Xuân (Xuân Mai - Tốp Ca) --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Hoàng Hà
69 Đến Trường Cùng Mùa Xuân --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
70 Em Đến Cùng Mùa Xuân (Hoàng Yến) --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Trịnh Công Sơn

Trang 7 / 13

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine