"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Vầng Trăng Yêu Thương (Bảo Trâm Và Các Bạn) --- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Lê Quốc Thắng
92 Đi Học (Xuân Mai) ---- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Bùi Đình Thảo
93 Ba Bà Đi Bán Lợn Con (Xuân Mai) ---- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Lê Cao Phan
94 Đêm Trung Thu ---- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
95 Ánh Trăng Hòa Bình ---- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Hồ Bắc
96 Giọt Mưa Và Em Bé (Vũ Hiệp - Tường Vy) ---- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
97 Cả Tuần Đều Ngoan (Xuân Mai) ---- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Phạm Tuyên
98 Em Đi Chơi Thuyền ---- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Trần Kiết Tường
99 Ngày Đầu Tiên Đi Học (Quỳnh Chi) ---- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Nguyễn Ngọc Thiện
100 Em Là Hoa Hồng Nhỏ ---- Hát Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Trịnh Công Sơn

Trang 10 / 13

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine