"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Nghệ-Thuật của Nhà Danh-Họa

 

Van Gogh (1853-1890) là họa-sĩ lẫy-lừng thế-giới. Ông sinh tại Nertherlands. Khi mất năm 37 tuổi, ông để lại khoảng 2100 tác-phẩm gồm 860 tranh sơn dầu, 1300 tranh mầu nước và những bức phác-họa (sketches). Ông tự học vẽ.

Cả đời, Van Gogh chỉ tự bán được một bức tranh (vườn nho đỏ - red vineyard).
Bức chân-dung bác-sĩ Felix Rey mà ông vẽ tặng ân-nhân nhưng ông này không thích. Mẹ của Van Gogh dùng bức tranh này để vá chuồng gà. Tranh của Van Gogh đã tững bị ném xuống đất cho lính đi qua khỏi dơ giầy ống.

Ông không có tiền mướn người mẫu nên thường vẽ những người dân quê, vẽ tĩnh vật, vẽ phong-cảnh, vẽ chân-dung mình. Tranh ông lúc đầu thường là mầu đất cho mãi đến năm 1886 mới có những mầu sống động.

Ông chết vì đạn bắn và cũng vì do hai bác-sĩ chăm-sóc thiếu trách-nhiệm. Người ta cho rằng ông tự-sát nhưng không ai tìm thấy súng.

Trong vòng 20 năm sau khi Van Gogh mất, tranh của ông được ưa-thích và ca-tụng.

Hiện nay, ông và các họa-sĩ khác như Paul Cezanne, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Pablo Picasso, Andy Warhol,…là những người có tác-phẩm cao giá nhất thế-giới.

Ngoài những bức tranh, ông để lại câu nói về nghệ-thuật mà người ta còn ghi nhớ:

“Không có gì thực-sự nghệ-thuật hơn là yêu người – There is nothing more truly artistic than to love people”

 --------------------------------------------------
    * Netherlands= Hòa-Lan

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn