“Người Mẹ Của Phong-Trào Tự-Do”

 

Năm 1955 các xe buýt công-cộng tại Mongomery, bang Alabama, Hoa-Kỳ có luật-lệ tách-biệt người da trắng và da đen. Khi khoảng dành cho người da trắng đầy người, người đa đen phải chuyển xuống phía dưới.

Vào ngày 1 tháng 12 năm đó, Rosa Louise McCauley Parks (1913-2005) lên xe buýt về nhà. Xe đi được một đoạn đường thì hàng ghế của bà được lệnh phải nhường ghế. Ba người da đen tuân lệnh còn bà Parks vẫn ngồi im. Sau này bà nói: “Sự ngược-đãi là điều không đúng. Phải có người khởi-đầu phản-đối nên tôi không chuyển chỗ”.

Bà Parks bị bắt vào tù. Bốn hôm sau, người da đen và những người da trắng có cảm-tình tổ-chức biểu-tình tẩy chay đi xe buýt. Việc này kéo dài một năm cho đến khi Tối Cao Pháp Viện tuyên-bố chuyện tách-biệt người trên xe buýt là vi hiến.

Bà Parks được quốc-hội Hoa-Kỳ mệnh danh là “người mẹ của phong-trào tự-do” (*).

 

Hoa-Kỳ= USA
* Mother of Freedom Movement

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn