"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

Cách Chấm-Dứt Tranh-Cãi

 

Charles Spurgeon (1834-1892) là một người giảng đạo Tin Lành nổi tiếng của nước Anh. Ông là nhà trí-tuệ lớn nhưng lại có hình-dáng của người ít học.

Ngay khi còn trẻ, ông đã giảng đạo. Trong vùng có một bà lắm điều, thích tranh-cãi. Người ta cho biết bà sẽ tới gây chuyện. Vừa khi gặp Charles, bà đã tấn-công tới tấp bằng lời lẽ.

Ông tươi cười nói:

- Vâng, tôi vẫn mạnh. Cám ơn bà đã hỏi thăm. Còn bà thì sao?

Bà tiếp-tục nói, lần này cao giọng hơn…

Ông vẫn mỉm cười:

- Quả thật trời có thể mưa hôm nay…Tôi nên sửa-soạn. Bà nói đúng.

Người đàn bà lắm điều than:

-Trời ơi! Tôi gặp một người điếc đặc. Thế này thì tranh cãi gì được!

 


 

Anh= England
Người Giảng Đạo = Preacher

 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn