"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Vượt Trở Ngại

Trong cuộc tranh cử tổng-thống Hoa-Kỳ năm 1988 giữa Harry S Truman (1884-1972) và thống-đốc tiểu-bang New York Thomas Deway; Truman thuộc đảng Dân-Chủ, hai viện lập-pháp do đảng Cộng-Hòa chiêm đa-số.
Truman nói về bạn-bè chính-trị của ông: ”Nếu cần một người bạn tại Washington, kiếm một con chó”,

Các chính-trị gia, các phóng-viên và ngay cả bà mẹ vợ đều cho rằng Truman không thể thắng được. Tờ báo uy-tín Newsweek thăm-dò ý-kiến của những nhà bình-luận chính-trị đã đi đến kết-luận: “Deway: 50, Truman: 0”.

Lúc đó Truman đã 64 tuổi. Những người trẻ tuổi hơn cùng đi trên xe lửa vận-động cho ông  thú-nhận đây là cuộc thử-thách gian-nan bậc nhất trong đời họ: đồ ăn không tốt, công việc chất-ngất mà Truman vẫn còn ra lệnh xe lửa chạy 80 dặm một giờ để tới các nơi càng nhiều càng tốt.

Trong ngày bầu cử trước khi phiếu kiểm xong, tờ Diễn-Đàn Chicago (Chicago Tribune) đã in sẵn đề-tựa: Deway thắng Truman (“Deway defeats Truman”).

Truman thắng do sự can-đảm đương đầu được với khó-khăn, thông-điệp của ông và những người sát-cánh với ông. Những người này cương-quyết không bỏ cuộc vì ông là… Truman

 


 

Hoa Kỳ = USA

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.6% Viet Nam
United States of America 31.5% United States of America
Japan 3.2% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries