Chiếc Cầu Của Cô Gái Xấu Số

                                                                       

Nguyễn Thị Thùy Dương sinh năm 1997 tại tỉnh Đồng Tháp, Việt-Nam. Cô bị bệnh lở-loét khắp người, ngứa-ngáy như điên-khùng, khắp thân-thể chẩy máu vì gãi. Căn bệnh làm chân tay co rút mất dần các ngón. Ăn uống phải nhờ người giúp Tới tuổi 21 mà cô chỉ nặng 21 kg, nhỏ như một đứa bé. Năm 2015, gia-đình đưa cô lên bệnh-viện thành-phố Hồ Chí Minh điều-trị nhưng cũng không khỏi.

Hoàn-cảnh của cô làm nhiều người xúc-động. Họ quyên góp giúp cô được 100 triệu đồng Việt-Nam.
Khi biết bệnh của mình không chữa được, cô quyết-định đóng góp số tiền đó làm một chiếc cầu qua sông để giúp học sinh và người qua lại khỏi phải dùng xuồng.


Cây cầu dài 28 mét, rộng 2 mét được hoàn-tất vào năm 2016 do lòng yêu người của cô gái xấu số.

 


 

                                                         

 Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn