"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 

Cái Tâm

         

Tô Thức (1037-1101) được nhiều người biết đến qua biệt-hiệu Tô Đông Pha là một đại danh-sĩ đời Tống. Tô có người em gái nổi tiếng tài giỏi tên Tô Tiểu Muội. Ông cũng thường đàm-đạo với thiền sư Phật Ấn.

Một hôm danh-sĩ họ Tô hỏi thiền-sư Phật Ấn:

-      Thầy thấy tôi như thế nào?

Thiền-sư trả lời:

-      Giống như một vị Phật.

Thiền-sư hỏi:

-      Còn ông thấy tôi ra sao?

Thấy Phật Ấn mập tròn, mặc áo đen nên ông đáp:

-      Giống như một bãi phân bò.

Nhà sư mỉm cười không nói gì. Ông về nhà kể lại chuyện cho cô em gái.

Tô Tiểu Muội nói:

-      Tâm của thầy là tâm Phật nên nhìn ai cũng là Phât. Tâm anh là gì mà nhìn thấy thầy là phân bò?

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.7% United States of America
Japan 3.1% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries