"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

 

Người Cha Dựng Nước

 

Thomas Paine sinh ngày 9 tháng 2 năm 1737 tại Anh Quốc (Great Britain). Ông là lý-thuyết gia chính-trị, nhà cách-mạng nổi tiêng,  nhà báo, nhà phát-minh và còn là một triết-gia.

Trên tờ Philadelphia Magazine năm 1775 có bài viết kết-án nạn nô-lệ là sự vl-phạm trắng-trợn đối với Nhân-Loại và Công-Lý, Nhiều người cho rằng ông là tác-giả,

Thomas Paine viết bản Lẽ Thông-Thường (Common Sense) năm 1776. Tài-liệu  hô-hào Hoa-Kỳ (USA) độc-lập.với Anh Quốc này được sự hưởng-ứng nồng-nhiệt của mọi người.

Tổng-Thống thứ 2 của Hoa-Kỳ,- John Adams - tuyên-bố: “ Nếu không có ngọn bút của tác-giả Lẽ Thông-Thường thì lười gươm của Washington thường là giơ lên trong tuyệt-vọng.” (1)..

 

Thomas Paine được coi là một trong những người Cha Dựng Nước của Dân-Tộc Hoa-Kỳ.

Những năm trong thập niên 1790, Paine sống ở Âu-Châu liên-hệ mật-thiết với phong-trào cách-mạng Pháp (France) . Ông viêt “Quyền Làm Người” (phần 1 (1971), phần 2 (1972), ) để bênh-vực  cách-mạng. Ông được phong-tặng công-dân danh-dự của nước Pháp và được mời làm thành-viên trong Hội-Nghị Quốc-Gia dù không trôi chảy tiếng Pháp,

Thomas Paine cho rằng: “Một quân đội của những nguyên-tắc  có thể thâm-nhập các nơi mà quân-đội lính tráng không làm được.”

Về tôn-giáo, Paine tin ở Thượng-Đế nhưng không tin-tưởng các lề-lối tổ-chức do con người của các giáo-hội .Ông nói:: ”Đầu óc của tôi là giáo-hội của tôi. Tất cả các tổ-chức giáo-hội tại các quốc-gia dù là Do Thái giáo, Thiên  Chúa giáo hay Thổ Nhĩ Kỳ  giáo đều có vẻ  như được đặt-để làm người ta sợ hãi, nô-lệ hóa con người và dộc-đoán trong quyền-lợi.

Quan-niệm về tôn-giáo này đã làm nhiều người xa lánh ông.
Khi ông qua đời năm 72 tuổi chỉ có 6 người tiễn đưa.

Dù vậy, tư-tưởng vĩ-đại của ông vẫn chói-sáng trên bầu trời Nhân-Ái:


“Thế-giới là quốc-gia của  tôi, nhân-loại là anh em của  tôi và làm việc thiện là tôn-giáo của tôi.” (2).

 

-----

  • – Without the pen of the author of Common Sense, the sword of Washington would have been raised in vain
  • - The Word is my country, all mankind are my brethen and to do good is my religion
  • Quyền Làm Người 1, 2 = Rights Of Man 1,2
  • France National Convention = Hội-Nghị Quốc-Gia của Pháp

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

.

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.7% United States of America
Japan 3.1% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries