"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"

** Quang-Trung **

 

Người Lịch-Sự 

 

George Washington (1732-1799) là vị tổng-thống đầu tiên của nước Mỹ, ngoài ra, ông còn là vị tướng giỏi. 

Khi ông mất, người ta mệnh danh ông là “người giỏi nhất trong chiến-tranh, giỏi nhất trong hòa-bình và đặc-biệt nhất trong lòng đồng-bào ông”. 

Một buổi sáng, ông và tướng Lafayette cùng đi với nhau. Ông được một người nô-lệ chào đón: “Kính chào tướng Washington!”. Lập tức, Washington ngả mũ, cúi người và trả lời: “Chào ông, tôi hy-vọng ông có một ngày vui”. 

Tướng Lafayette ngạc-nhiên: “Tại sao ông cúi mình chào người nô-lệ?”.

Tướng Washington mỉm cười: “Tôi không để ông ấy là người lịch-sự hơn tôi“.

 

*Mỹ = USA

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn