Mọi Người Đều Vui-Vẻ 

 

Khi tổng-thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) còn hành-nghề luật-sư, ông không khuấy-động vấn-đề để có khách hàng hoặc để lấy thêm tiền của họ. 

Một ông nhà giầu muốn kiện một người nghèo không trả nổi 2.5 đô-la tiền nợ. Lincoln ngăn-cản nói rằng đây chỉ là món tiền nhỏ và nếu không trả được họ phải vào tù. 

Ông nhà giầu vì quá tức-giận nên nói:

- Nếu ông không muốn là luật-sư của tôi, tôi kiếm người khác. 

Lincoln yêu-cầu:

- Mong ông ứng trước một phần tiền công cho tôi. Mười đô-la cũng được. 

Ông nhà giầu nghĩ số tiền đó hợp-lý, ông đưa Lincoln 10 đô-la. Lincoln tìm người đàn ông nghèo, trao cho ông này 5 đô-la.

   - Bây giờ, ông có thể trả nợ được rồi. 

Mọi người đều vui-vẻ. Ông nhà giầu được trả tiền. Người đàn ông nghèo không phải vào tù. Lincoln mang hòa-bình tới cả hai người.

 

* Mỹ=USA

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn