"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Thích-Ứng 

 

Nicolo Paganini (1782-1840) là nhạc-sĩ vĩ-cầm, tây-ban-cầm và nhà soạn-nhạc của Ý. 

Theo nhiều nhạc-sĩ, kỹ-thuật vĩ-cầm của ông đã đóng góp một phần cho nền tảng vĩ-cầm hiện-đại. 

Khi ông còn nhỏ, một người nhà giầu cho Paganini mượn cái đàn vĩ-cầm tốt do nhà Guarneri chế-tạo để chơi trong buổi hòa nhạc. Ông nhà giầu này tặng luôn cây đàn cho Paganini sau khi nghe người nhạc sĩ trẻ trình-tấu. Cây đàn đặc-biệt bây giờ mang tên Il Cannone. 

Trong một buổi trình-diễn khác có đầy đủ ban đại hòa-tấu, Paganini làm say-mê khán-giả nhưng lúc gần đến đoạn cuối, thính-giả ngạc-nhiên khi một dây đàn bị đứt, Paganini chỉ lắc đầu rồi tiếp-tục chơi. Dây đàn thứ hai bị đứt, ông vẫn tiếp-tục… Rồi dây đàn thứ ba bị đứt, thay vì dừng lại để sửa, ông tiếp-tục trình-tấu một cách thần-diệu với một dây đàn… 

Buổi trình-diễn của ông được nhiệt-liệt tán-thưởng và được nhắc-nhở dù thời-gian đã trôi qua.

 

* Ý = Italy

 

 Phẩm-Vật CủaTrần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.7% United States of America
Japan 3.1% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries