"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo." ** Bình Ngô Đại-Cáo **

 

Phong Cùi

 

Raoul Follereau (1903-1977) sinh ra tại Pháp. Ông là ân-nhân của những người hủi trên thế-giới. Follereau thăm-hỏi họ, tranh-đấu cho họ, giúp-đỡ họ, yêu-thương họ; ông là bạn của họ. 

Ông còn vận-động chống sự đói nghèo, bất-công và thờ-ơ. Sau đây là một câu chuyện thương-tâm do ông kể: 

Trong một thị-trấn nọ, có một nạn-nhân bị bệnh. Bác-sĩ nghi anh ta bị bệnh hủi. Người thân của anh ta muốn che-dấu mọi người nên giữ anh trong một cái màn lớn. Anh trốn-thoát ra khỏi nhà nhưng bị bắt lại. Anh trốn lần thứ hai khỏi nơi tối-tăm nhưng chỉ nhận được sự lãnh-đạm của người khác. Anh mua thuốc ngủ tự-vận. 

Cái chết của anh đã làm dư-luận xúc-động. Người ta khám-nghiệm tử-thi nạn-nhân: anh không hề mắc bệnh phong cùi. 

-------------------------------------------------

Pháp=France 

 


 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược