"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Phần Của Các Em Mồ-Côi 

 

Thánh Clement Maria Hofbauer (1751-1820) có thời trông coi một viện cô-nhi tại Warsaw. Tiền chi-phí của viện do các ân-nhân đóng-góp không đủ trong khi đó số trẻ mồ côi càng ngày càng tăng. Ông phải đi từng nhà xin sự giúp-đỡ. Một hôm, ông vào một nơi đang đánh bạc. Người chủ nhà đang bị thua nên cáu giận nhổ nước bọt vào ông. 

Thánh nhân bình-tĩnh nói:

- Cám ơn ông đã cho tôi quà nhưng còn phần quà của các trẻ mồ-côi đâu? 

Người chủ nhà đành lấy tiền cho các em bất-hạnh. 

 

 

 

 


 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.6% United States of America
Japan 3.3% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries