"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

 Chắn Nắng 

 

Diogenes (412BC-323BC)* là một triết-gia Hy-Lạp. Ông chủ-trương sống đơn-giản và tự-lập.                         

Triết-gia sống trong một cái thùng gỗ lớn. Khi thấy một cậu bé có thể vốc tay uống nước, ông vứt luôn cái bát bằng gỗ của mình. 

Một lần Alexander Đại-Đế ghé thăm, Đại-Đế vui mừng vì được gặp nhà triết-gia danh-tiếng nên hỏi ông có muốn gì không?

Ông trả lời :

- Có. Mong ngài đừng chắn ánh sáng mặt trời của tôi.

Đại-Đế tuyên-bố:

- Nếu ta không phải là Alexander, ta muốn là Diogenes.

 

 


  

 * Có tài-liệu cho rằng Diogenes  sinh năm 404
 Alexander Đại-Đế=Alexander The Great

 Hy-Lạp = Greek

 

Phẩm-Vật Của Trần Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược