"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

 

 Đường Lầy  

 

Hai thiền-sư Tanzan và Ekido rời thiền-viện lúc trời vừa hết mưa. Họ gặp một cô gái trẻ xúng-xính trong chiếc áo kimono. Cô muốn qua đường nhưng lại phân-vân vì đường lầy-lội. Tanzan không ngần-ngại nhấc bổng cô gái qua.
 

Suốt ngày Ekido im-lặng không vui. Khi trở về tới thiền-viện, Ekido không nhịn được nữa nên nói:
 

-       Chúng ta là những người tu-hành. Sao anh dám làm như vậy?
 

Tanzan mỉm cười:
 

-       Tôi đã bỏ nàng bên đường sáng nay. Sao anh lại còn mang nàng về chùa? 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn