Xếp Hình Cùng Mẹ

 

Sara Blakely sinh ngày 21 tháng 2 năm 1971. Bà là người phụ-nữ trẻ nhất tự tay gầy-dựng thành tỷ-phú. Năm 2012 bà được báo Time liệt trong danh-sách 100 người có ảnh-hưởng nhất thế-giới. 

Năm 2013 Blakely gia-nhập nhóm “Giving Pledge” gồm những người giầu bậc nhất thế giới hứa tặng ít nhất nửa tài-sản cho công-cuộc bác-ái trong đó có Bill Gates, Warren Buffett. Blakely là nữ tỷ-phú thứ nhất trong nhóm. 

Khi bà thông-báo việc này cho đứa con trai nhỏ, cậu bé nói:

- Được thôi mẹ. Bây giờ chúng ta cùng chơi xếp hình chưa?

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn