"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Xếp Hình Cùng Mẹ

 

Sara Blakely sinh ngày 21 tháng 2 năm 1971. Bà là người phụ-nữ trẻ nhất tự tay gầy-dựng thành tỷ-phú. Năm 2012 bà được báo Time liệt trong danh-sách 100 người có ảnh-hưởng nhất thế-giới. 

Năm 2013 Blakely gia-nhập nhóm “Giving Pledge” gồm những người giầu bậc nhất thế giới hứa tặng ít nhất nửa tài-sản cho công-cuộc bác-ái trong đó có Bill Gates, Warren Buffett. Blakely là nữ tỷ-phú thứ nhất trong nhóm. 

Khi bà thông-báo việc này cho đứa con trai nhỏ, cậu bé nói:

- Được thôi mẹ. Bây giờ chúng ta cùng chơi xếp hình chưa?

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.7% United States of America
Japan 3.1% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries