"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Lời Hay Ý Đẹp
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
161 Ngịch Cảnh -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
162 Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Mãn Giác Thiền Sư
163 Nghĩa Vụ Và Sự Yêu Thương -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Những Hạt Mầm Mới
164 Im Lặng -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
165 Cách Nhìn Đời --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
166 Hãy Cảm Ơn -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
167 Chân Lý Cuộc Đời --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm
168 Quẳng Gánh Lo Đi Để Vui Sống - Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm
169 Triết Lý Cuộc Sống 1 --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
170 Danh Ngôn Cuộc Sống 3 -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm
171 Danh Ngôn Về Sự Nghiệp --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
172 5 Hối Hận Lớn Nhất Của Đời Người --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm
173 Món Quà Vô Giá -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm
174 Lời Hay Ý Đẹp - Danh Ngôn Cho Cuộc Sống Tác-Giả: Sưu-Tầm
175 Bài Học Làm Người--- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
176 Tôi Đã Học --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm
177 24 Điều Cần Nhớ-- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
178 Khám Phá Sức Mạnh Của Bản Thân --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
179 Cuộc Sống --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
180 Cảm Ơn Đời --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm

Trang 9 / 12

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine