"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Lời Hay Ý Đẹp
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
161 Quẳng Gánh Lo Đi Để Vui Sống - Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm
162 Triết Lý Cuộc Sống 1 --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
163 Trước Khi --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm
164 Lời Hay Ý Đẹp Cho Năm Mới -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm
165 Nhịp Sống -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm
166 Danh Ngôn Về Sự Nghiệp --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
167 Những Cái Lớn Nhất Của Đời Người --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm
168 Món Quà Vô Giá -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm
169 Bài Học Làm Người--- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm
170 Tôi Đã Học --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm
171 Lời Cha --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm
172 24 Điều Cần Nhớ-- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
173 Khám Phá Sức Mạnh Của Bản Thân --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
174 Nếu Một Ngày --- Lời Hay Tác-Giả: Sưu-tầm
175 Cảm Ơn Đời --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
176 Hạnh Phúc --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
177 Danh Ngôn Cuộc Sống --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
178 Phút Tĩnh Lặng -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
179 Bài Học Quét Lá --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
180 Lòng Tin --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 9 / 12

Mng Lễ Giáng Sinh 25/12/2018

giang sinh 9

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Thành-kính tiễn-biệt
Tr Lão Thành
Trần Văn Lược
06/12/2018
Hưởng Thọ 100 tuổi

 

Who's Online

Hiện có:
157 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine