"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Lời Hay Ý Đẹp
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
181 Hạnh Phúc --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
182 Danh Ngôn Cuộc Sống --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
183 Phút Tĩnh Lặng -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
184 Bài Học Quét Lá --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
185 Lòng Tin --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
186 Hãy Tha Thứ -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu - Tầm
187 Tình Bạn --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
188 Mười Nghịch Lý Cuộc Sống -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
189 Nếu Không Có Tình Yêu -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
190 Chữ Tâm -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
191 Danh Ngôn Cuộc Sống 2 -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
192 Mẹ -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
193 Lời Hay Ý Đẹp 1 -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
194 Danh Ngôn Chọn Lọc -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
195 Ba Câu Truyện Về Người Giàu Và Người Nghèo --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
196 Thay Đổi --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-tầm
197 Thông Điệp Từ Cuộc Sống -- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu - Tầm
198 Phút Thinh-Lặng --- Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mang.
199 Thông Điệp Của Yêu Thương - Lời Hay Ý Đẹp Tác-Giả: Sưu - Tầm
200 Lời Hay Ý Đẹp - Nhạc Diễm Xưa --- Lời hay ý đẹp Tác-Giả: Sưu Tầm Trên Mạng

Trang 10 / 12

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine