"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Nghe Trên Mạng
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
291 Người Mẹ Và Ngọn Núi --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
292 Một Ly Sữa --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-tầm
293 Vứt Sai Lầm Vào Thùng Rác --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-tầm
294 Hãy Bước Lên --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-tầm
295 Lời Nhắn Gửi Muộn Màng --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu - Tầm
296 Bài Học Cuối Cùng --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
297 Sắc Màu Tình Bạn --- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
298 Câu Truyện Hai Hạt Lúa --- Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
299 Câu Truyện Một Tách Trà --- Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
300 Chuyện Về Mười Thiên Thần --- Đọc Truyên Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 30 / 31

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine