"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 60.1% Viet Nam
United States of America 31.3% United States of America
Canada 3.8% Canada
Japan 2.2% Japan

Total:

17

Countries
360000936
Today: 196
Yesterday: 394