"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Núi Khóc (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Trần Kiêu Bạc
92 Lời Mẹ Khuyên Con (Hương Ngọc Lan) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hoa Cúc Vàng Anh
93 Nhớ Cha (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hoàng Thanh
94 Nhớ Quê (Hương Ngọc Lan) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hương Ngọc Lan
95 Giọng Huế --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Tô Kiều Ngân
96 Những Bài Thơ Diễn Ngâm Hay Của Thúy Mùi --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
97 Vọng Cố Hương (Hà Minh Châu) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hà Thị Trực
98 Bà Tôi (Vân Hà) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Trương Nam Chi
99 Bài Hát Ấy Vẫn Còn Dang Dở (Trần Thiện Tùng) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Lưu Quang Vũ
100 Về Làng (Hà Minh Châu) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hà Thị Trực

Trang 10 / 41

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine