"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Duyên Tình Con Gái Bắc (Ngọc Sang) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Tất Nhiên
92 Tương Tư Xin Đợi Mùa Thu Tới (Bích Ngọc) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Thiên Kim
93 Phải Chi (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Trần Kiêu Bạc
94 Mùa Thu Chết (Ngọc Sang) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Ngọc
95 Mưa Thu (Hương Lan) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Mạnh Hùng
96 Núi Khóc (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Trần Kiêu Bạc
97 Lời Mẹ Khuyên Con (Hương Ngọc Lan) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hoa Cúc Vàng Anh
98 Nhớ Cha (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hoàng Thanh
99 Nhớ Quê (Hương Ngọc Lan) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hương Ngọc Lan
100 Giọng Huế --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Tô Kiều Ngân

Trang 10 / 41

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine