"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Mẹ (Hương Ngọc Lan) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Lê Hữu Ban
92 Ngâm Thơ Hồ Xuân Hương (Thúy Đạt) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hồ Xuân Hương
93 Đây Thôn Vĩ Dạ (Thiên Thanh) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hàn Mặc Tử
94 Những Bài Thơ Xuân Hay --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
95 Những Bài Thơ Xuân Hay (Hồng Liên) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
96 Mùa Xuân Qua Ngõ (Định Đức Thiện) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Thanh Hải
97 Mùa Xuân Chín (Trần Thị Tuyết) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hàn Mặc Tử
98 Mưa Xuân (Trịnh Thu Hương) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Bính
99 Mưa Huế (Hương Mơ) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hồ Đắc Thiếu Anh
100 Giọng Huế (Hương Mơ) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Tô Kiều Ngân

Trang 10 / 43

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine