"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Thu Cuối (Mai Mai) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Bích Hường
82 Thu Cảm (Mai Mai) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Cố Nhân
83 Trường Xưa (Ngọc Sang) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Tấn Sĩ
84 Hai Sắc Hoa Ti Gon (Hoàng Oanh) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: TTKH
85 Đếm Lá Thu (Thúy Vinh) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Ngọc René
86 Duyên Tình Con Gái Bắc (Ngọc Sang) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Tất Nhiên
87 Tương Tư Xin Đợi Mùa Thu Tới (Bích Ngọc) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Thiên Kim
88 Phải Chi (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Trần Kiêu Bạc
89 Mùa Thu Chết (Ngọc Sang) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Ngọc
90 Mưa Thu (Hương Lan) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Mạnh Hùng

Trang 9 / 41

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine