"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 60.0% Viet Nam
United States of America 31.4% United States of America
Canada 3.8% Canada
Japan 2.2% Japan

Total:

17

Countries
360000938
Today: 198
Yesterday: 394