"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 61.3% Viet Nam
United States of America 29.9% United States of America
Canada 3.9% Canada
Japan 2.2% Japan

Total:

16

Countries
360000829
Today: 89
Yesterday: 394