"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.9% Viet Nam
United States of America 31.3% United States of America
Canada 3.8% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

17

Countries
360000940
Today: 200
Yesterday: 394