"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 60.2% Viet Nam
United States of America 31.2% United States of America
Canada 3.9% Canada
Japan 2.2% Japan

Total:

17

Countries
360000934
Today: 194
Yesterday: 394