"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.9% Viet Nam
United States of America 31.4% United States of America
Canada 3.8% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

17

Countries
360000942
Today: 202
Yesterday: 394