"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 62.1% Viet Nam
United States of America 28.9% United States of America
Canada 4.0% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

16

Countries
360000803
Today: 63