"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 61.9% Viet Nam
United States of America 29.1% United States of America
Canada 4.0% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

16

Countries
360000810
Today: 70
Yesterday: 394