"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 62.1% Viet Nam
United States of America 28.9% United States of America
Canada 4.0% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

16

Countries
360000803
Today: 63