"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

Dâng Lễ Ngày Xuân

Thơ: Thiên Phúc
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Diệu Hiền (hát bè Mai Phạm)
Thâu âm và hòa lẫn: Đức Luân studio

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 69.8% Viet Nam
United States of America 20.1% United States of America
Canada 4.6% Canada
Japan 2.5% Japan
Germany 1.0% Germany

Total:

15

Countries
360000517