"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Ta Với Mùa Xuân

Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.7% Viet Nam
United States of America 31.5% United States of America
Canada 3.8% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

17

Countries
360000945
Today: 205
Yesterday: 394