"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

Mùa Xuân Của Chị

MusicIcon

Nhạc: Vũ Thanh
Hòa-âm: Trúc Hồ
Tiếng hát: Quốc Khanh

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 69.8% Viet Nam
United States of America 20.2% United States of America
Canada 4.6% Canada
Japan 2.5% Japan
Germany 1.0% Germany

Total:

15

Countries
360000526