Mùa Xuân Của Chị

MusicIcon

Nhạc: Vũ Thanh
Hòa-âm: Trúc Hồ
Tiếng hát: Quốc Khanh