"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Đừng Em

Thơ: Nguyên Khang
Nhạc: Mai Phạm
Keyboard: Duy Tiến
Tiếng hát: Đoàn Sơn

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 60.0% Viet Nam
United States of America 31.3% United States of America
Canada 3.8% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

17

Countries
360000939
Today: 199
Yesterday: 394