Quê Em, Quê Anh

MusicIcon

Nhạc: Hà Việt Hùng
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thúy An