Bên Này Tôi Nhớ Quá

MusicIcon

Thơ: Việt Bằng
Nhạc: Hà Việt Hùng
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Quốc Duy