"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

Đêm Mưa Nhớ Mẹ

Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Huỳnh Như

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.6% United States of America
Japan 3.2% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries