Cạnh Nhà

Thơ: Đỗ Hữu Tài
Nhạc: Tuyết Phan
Hòa-âm: Studiamateur Vangia
Tiếng hát: Duy Dũng

{aridoc engine="google" width="100%" height="800"}lh-files/2015-06/CanhNha_TuyetPhan.pdf{/aridoc}