Cạnh Nhà

Thơ: Đỗ Hữu Tài
Nhạc: Tuyết Phan
Hòa-âm: Studiamateur Vangia
Tiếng hát: Duy Dũng