"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Sắc Hoa Màu Tím

Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Như Quỳnh