Sắc Hoa Màu Tím

Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Như Quỳnh