"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

Mừng Xuân Chachacha

Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Hiệp Định
Tiếng hát: H'Zina Bya (hát bè Mai Phạm)
Thâu âm và hòa lẫn: Đức Luân studio

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 69.9% Viet Nam
United States of America 20.1% United States of America
Canada 4.6% Canada
Japan 2.5% Japan
Germany 1.0% Germany

Total:

15

Countries
360000519